Суусуздандыруу элементтери

  • Deawtering Elements

    Deawtering Elements

    Пластикалык суусуздандыруу элементтерине салыштырмалуу, керамикалык капкактар ​​кагаз машинанын бардык ылдамдыгына ылайыктуу. Өзгөчө материалдык көрсөткүчтөрүнөн улам, керамикалык жабуулардын өмүрү бир топ узагыраак. Өзгөчө композит системасы жана структурасы менен өркүндөтүлүп, керамикалык каптообуз колдонуудан кийин дренаж, калыптануу, тазалануу, жылмакай болуу жакшыраак болду.