Кварц керамикалык тигели

  • Quartz Ceramic Crucible

    Кварц керамикалык тигели

    Кварц керамикасы дандын курамын оптималдаштыруунун аркасында мыкты термикалык шоктун туруктуулугуна ээ. Кварц керамикасы жылуулуктун кеңейүү коэффициентине ээ, жакшы химиялык туруктуулукка ээ жана айнек эритиндердин коррозиясына туруштук берет.